Roamer of switzerland

"Secunda" store
Shevchenka Blv.256
18007 Cherkasy
Phone: +38-(0472)45-25-41
Ukraine
"Secunda" store
Volodymyrs'Ka Str. 51/53
01034 Kyiv
Phone: "+38-(044)235-01-99 "
Ukraine
"Secunda" store
Gorodyns'kogo Str. 2a
09100 Bila Tserkva
Phone: +38-(0456)-33-57-79
Ukraine
"Secunda" store
Dmytra Yavornitskogo Av. 67
49000 Dnipro
Phone: +38-(056)744-21-65
Ukraine
"Secunda" store
Engelsa Str. 39
87500 Mariupol
Phone: +38-(0629)53-44-04
Ukraine
"Secunda" store
Kozatsky Val Str. 1
40000 Sumy
Phone: +38-(0542)61-10-70
Ukraine
"Secunda" store
Golovna Str.265A
58032 Chernovtsy
Phone: +38-(0372)58-75-05
Ukraine
"Secunda" store
Gorodyns kogo Str. 2a
09100 Bila Tserkva
Phone: +38-(0456)-33-57-79
Ukraine
"Secunda" store
Volodymyrs ka Str. 51/53
01034 Kyiv
Phone: +38-(044)235-01-99
Ukraine
"Secunda" store
Melnykova Str.2/10
04050 Kyiv
Phone: +38-(044)206-52-80
Ukraine
"Secunda" store
Saksaganskogo Str. 84/86
01032 Kyiv
Phone: +38-(044)246-77-99
Ukraine
"Secunda" store
Dmytra Yavornitskogo Av. 67
49000 Dnipro
Phone: +38-(056)744-21-65
Ukraine
"Secunda" store
Engelsa Str. 39
87500 Mariupol
Phone: +38-(0629)53-44-04
Ukraine
"Secunda" store
Staroevreyska Str.3
79008 Lviv
Phone: +38-(0322)97-56-09
Ukraine
"Secunda" store
Kozatsky Val Str. 1
40000 Sumy
Phone: +38-(0542)61-10-70
Ukraine
"Secunda" store
Shevchenka Blv.256
18007 Cherkasy
Phone: +38-(0472)45-25-41
Ukraine
"Secunda" store
Golovna Str.265A
58032 Chernovtsy
Phone: +38-(0372)58-75-05
Ukraine
Godynyky'Store
Staroevreyska Str.3
79008 Lviv
Phone: +380322975609
Ukraine
SC "Ave Plaza", "Secunda" store
Sumskaya Str.10
61057 Kharkiv
Phone: +38-(057)714-16-73
Ukraine
SC "Cosmopolit", "Secunda" store
Vadyma Get'mana Str., 6
03057 Kyiv
Phone: +38-(044)232-12-40
Ukraine
SC "Depot", "Secunda" store
Shevchenka Blv.368
18016 Cherkasy
Phone: +38-(0472)31-80-31
Ukraine
SC "Lavina mall", "Secunda" store
Berkovetska Str., 6D
04128 Kyiv
Phone: +38-(044)364-55-39
Ukraine
SC "Nikol'skiy Posad", "Secunda" store
Soborna Str. 6-8
54000 Mykolayiv
Phone: +38-(0512)47-29-58
Ukraine
SC "Port City", "Secunda" store
Zaporizhske Shosse Str.2
87501 Mariupol
Phone: +38-(0629)41-92-82
Ukraine
Sc 'Aladdin', 'Secunda' Store
Gryshka Str. 5
02140 Kyiv
Phone: +380442000170
Ukraine
Sc 'Ave Plaza', 'Secunda' Store
Sums'Ka Str. 10
61000 Kharkiv
Phone: +380577141673
Ukraine
Sc 'Metrograd', 'Secunda' Store
Besarabs'Ka Sq. 1
01004 Kyiv
Phone: +380442475540
Ukraine
Sc 'Most-City', 'Secunda' Store
Glinki Str.2
49000 Dnipropetrovsk
Phone: +380567903052
Ukraine
Sc 'Musson', 'Secunda' Store
Vakulenchuka Str.29
299000 Sevastopol
Phone: +70692466457
Ukraine
Sc 'Odessa-City', 'Secunda' Store
Zhukova Av.2
65000 Odessa
Phone: +380487057813
Ukraine
Sc 'Prospect', 'Secunda'Store
Chervonogvardiys'Ka Str.1V
02094 Kyiv
Phone: +380442923777
Ukraine
Sc 'Ukraina', 'Secunda' Store
Lenina Av. 147
69000 Zaporozhya
Phone: +380612185774
Ukraine
SC"City ", "Secunda" store
Generala Zhukova Av. 2
65101 Odessa
Phone: +38-(048)705-78-13
Ukraine
SC"City Kotovskiy", "Secunda" store
Davida Oystraha Str.32
65025 Odessa
Phone: +38-(048)705-82-78
Ukraine
SC"Forum", "Secunda" store
Pid Dubom Str. 7B
79058 Lviv
Phone: +38-(0322)95-97-30
Ukraine
SC"Karavan", "Secunda" store
Nizhniadniprovska Str.17
52005 Dnipro
Phone: +38-(056)747-92-32
Ukraine
SC"Karavan", "Secunda" store
Geroev Praci Av. 7
61168 Kharkiv
Phone: +38-(057)780-39-87
Ukraine
SC"King Cross Leopolis", "Secunda" store
Sokol'nyky, Stryis'ka Str.30
79011 Lviv
Phone: +38-(0322)29-51-53
Ukraine
SC"Most", "Secunda" store
Glinki Str. 2
49000 Dnipro
Phone: +38-(056)790-30-52
Ukraine
SC"Ocean Plaza", "Secunda" store
Antonovycha Str. 176
01004 Kyiv
Phone: +38-(044)528-27-02
Ukraine
SC"Podolyany ", "Secunda" store
Tekstilna Str., 28 CH
46016 Ternopil
Phone: +38-(095)274-11-38
Ukraine
Sc'City Kotovskiy', 'Secunda' Store
Zatonskogo Str.32
65000 Odessa
Phone: +380487058278
Ukraine
Sc'Dafi', 'Secunda' Store
Zoryanyy Blv.1A
49000 Dnipropetrovsk
Phone: +380563739538
Ukraine
Sc'Dreamtown', 'Secunda' Store
Obolons'Kiy Av. 1B
04211 Kyiv
Phone: +380444283638
Ukraine
Sc'Dytyachuy Svit', 'Secunda' Store
Malyshka Str.3
02192 Kyiv
Phone: +380442245105
Ukraine
Sc'Gorodok', 'Secunda' Store
Moskovs'Kiy Av. 23
04073 Kyiv
Phone: +380442780936
Ukraine
Sc'Karavan', 'Secunda' Store
Ubileynyy, Nyzhnedniprovs'Ka Str. 17
49000 Dnipropetrovsk
Phone: +380567479232
Ukraine
Sc'Karavan', 'Secunda' Store
Geroev Praci Av. 7
61000 Kharkiv
Phone: +380577803987
Ukraine
Sc'Karavan', 'Secunda' Store
Lugova Str. 12
04074 Kyiv
Phone: +380442064357
Ukraine
Sc'King Cross Leopolis', 'Secunda' Store
Sokol'Nyky, Stryis'Ka Str.30
81130 Lviv
Phone: +380322295153
Ukraine
Sc'Ocean Plaza', 'Secunda' Store
Gorkiy Str. 176
03150 Kyiv
Phone: +380445272702
Ukraine
Sc'Podolyany', 'Secunda' Store
Tekstulna Str. 28Ch
46000 Ternopol'
Phone: +380352407737
Ukraine
Sc'Port-City', 'Secunda' Store
Volodarskoe Highway 2
87501 Mariupol'
Phone: +380629419282
Ukraine
Secunda'
Melnykova Str.2/10
04050 Kyiv
Phone: +380442065280
Ukraine
Secunda'
Moskovs'Ka Str.3
01010 Kyiv
Phone: +380442780936
Ukraine
Secunda'
Saksaganskogo Str. 84/86
01032 Kyiv
Phone: +380442467799
Ukraine
Secunda'
Engels Str.39
87500 Mariupol'
Phone: +380629534404
Ukraine
Secunda'
Grecheskaia Str. 45
65000 Odessa
Phone: +380482372840
Ukraine
Shopping Mall "Aladdin", "Secunda" store
Gryshka Str. 5
02140 Kyiv
Phone: +38-(044)200-01-70
Ukraine
Shopping Mall "Ave Plaza", "Secunda" store
Sumskaya Str.10
61057 Kharkiv
Phone: +38-(057)714-16-73
Ukraine
Shopping Mall "Cosmopolit", "Secunda" store
Vadyma Get mana Str., 6
03057 Kyiv
Phone: +38-(044)232-12-40
Ukraine
Shopping Mall "Depot", "Secunda" store
Shevchenka Blv.385
18016 Cherkasy
Phone: +38-(0472)31-80-31
Ukraine
Shopping Mall "Lavina mall", "Secunda" store
Berkovetska Str., 6D
04128 Kyiv
Phone: +38-(044)364-55-39
Ukraine
Shopping Mall "Nikol skiy Posad", "Secunda" store
Soborna Str. 6-8
54000 Mykolayiv
Phone: +38-(0512)47-29-58
Ukraine
Shopping Mall "Port City", "Secunda" store
Zaporizhske Shosse Str.2
87501 Mariupol
Phone: +38-(0629)41-92-82
Ukraine
Shopping Mall "Prospect", "Secunda"store
Gnata Hotkevicha Str.1v
02094 Kyiv
Phone: +38-(044)292-37-77
Ukraine
Shopping Mall "Ukraina", "Secunda" store
Soborny Av. 147
69000 Zaporizhia
Phone: +38-(061)218-57-74
Ukraine
Shopping Mall "City ", "Secunda" store
Generala Zhukova Av. 2
65101 Odessa
Phone: +38-(048)705-78-13
Ukraine
Shopping Mall "City Kotovskiy", "Secunda" store
Davida Oystraha Str.32
65025 Odessa
Phone: +38-(048)705-82-78
Ukraine
Shopping Mall "Forum", "Secunda" store
Pid Dubom Str. 7B
79058 Lviv
Phone: +38-(0322)95-97-30
Ukraine
Shopping Mall "Karavan", "Secunda" store
Lugova Str. 12
04074 Kyiv
Phone: +38-(044)206-43-57
Ukraine
Shopping Mall "Karavan", "Secunda" store
Nizhniadniprovska Str.17
52005 Dnipro
Phone: +38-(056)747-92-32
Ukraine
Shopping Mall "Karavan", "Secunda" store
Geroev Praci Av. 7
61168 Kharkiv
Phone: +38-(057)780-39-87
Ukraine
Shopping Mall "King Cross Leopolis", "Secunda" store
Sokol nyky, Stryis ka Str.30
79011 Lviv
Phone: +38-(0322)29-51-53
Ukraine
Shopping Mall "Most", "Secunda" store
Glinki Str. 2
49000 Dnipro
Phone: +38-(056)790-30-52
Ukraine
Shopping Mall "Ocean Plaza", "Secunda" store
Antonovycha Str. 176
01004 Kyiv
Phone: +38-(044)528-27-02
Ukraine
Shopping Mall "Podolyany ", "Secunda" store
Tekstilna Str., 28 CH
46016 Ternopil
Phone: +38-(095)274-11-38
Ukraine